Commercial Dispatching Platform.
Платформа за Търговско Диспечиране на Булгартрансгаз ЕАД